Tijdens inventarisatiewerkzaamheden t.b.v. het Mossenprojekt Friesland vonden beide auteurs op 1 december 1990 aan het Lemster Strand onder Lemmer een zeer “kortglasharige” Tortula. Het materiaal trok macroscopisch reeds onze aandacht, omdat de plantjes duidelijk afweken van de eveneens aanwezige Tortula calcicolens en Tortula intermedia. Zeker tien à twintig compacte, heldergroene kussentjes werden waargenomen. Het materiaal werd voorgelegd aan Ph. Sollman te Zevenaar, die ons meedeelde, dat het materiaal onmiskenbaar Tortula intermedia var. calva betrof, een taxon dat nog niet eerder voor Nederland was opgegeven.