Het Groot duinsterretje komt algemeen voor op kalkhoudende, licht overstoven zandgrond, meestal in gezelschap van Ceratodon purpureus (Purpersteeltje), Bryum capillare (Gedraaid knikmos) en Tortula calcicolens (Klein duinsterretje). Kapsels worden in Nederland zelden gevormd (Touw & Rubers, 1989). Eind 1991 is in het eerste infiltratiegebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen (Atlasblok 24.38.52) op een zanddepot een plek van naar schatting 4x5 m² met uitbundig kapselende mosplanten gevonden. Mogelijk is het kapselen hier bevorderd door de aanwezigheid van veel open zand, dat makkelijk tot stuiven overgaat. Ook grondwerkzaamheden bevorderen een nutriëntentoevoer. Op ditzelfde zanddepot is massaal kapselend (ook niet zo algemeen) Brachythecium albicans (Bleek dikkopmos), aangetroffen (v.d.Valk, 1991).