Op deze warme, zonnige voorjaarsdag was het eerste excursiedoel waarheen Eddy Weeda ons leidde de Eendenkooi te Gameren, gelegen in het Komgrondenreservaat “De Lieskampen”. Deze eendenkooi is nog in bedrijf; er wordt niet commercieel gevangen, maar alleen voor ringonderzoek. We werden gastvrij met koffie ontvangen door het kooikersechtpaar John en Geeske van der Star en het kostte sommigen enige moeite om zich daarna los te maken van hun lekkere plekje in de koesterende zon. De eendenkooi wordt omgeven door een hoog opgaand bos dat vooral uit populieren bestaat. Dichter bij de kooiplas is het bos wat lager met vnl. zwarte els, schietwilg en populieren. Langs het pad rond de kooi staan veel knotbomen tot ca 2 m hoog, vnl. schietwilg, populier, es en een enkele eik. Tussen de vangpijpen is het essen- en wilgenhakhout meestal niet hoger dan 1 m.