De boswachterij Dorst ligt ten zuidoosten van Oosterhout en beslaat een oppervlakte van 1065 ha. In het verleden is hier plaatselijk leem gewonnen voor het bakken van steen. De oudste leemputten hebben inmiddels de bestemming zwembad gekregen. Meer recente afgravingen die tot 1975 geëxploiteerd werden, hebben thans de bestemming natuurterrein en zijn niet vrij toegankelijk voor het publiek. Dit gedeelte is omrasterd. Door begrazing met een vijftal bokken en twee Schotse hooglanders wordt geprobeerd het open karakter van het terrein te behouden. Het SBB had ons voor deze dag toestemming verleend om de leemputten te bezoeken en onder begeleiding van Guido Stoker en Theo Bakker togen vijf Belgen en even zoveel Nederlanders naar de eerste afgraving. Er was daags tevoren storm en veel regen voorspeld. Hierdoor was de opkomst wellicht aan de lage kant. Het weer bleef echter uitstekend en het zou een bijzondere dag worden. Voordat we de zuidelijke leemput bereikten, zorgde een lemig bospad al voor de nodige opwinding met soorten als Atrichum tenellum, Ditrichum lineare en Oligotrichum hercynicum.