Tijdens de eendagsxcursie op 3 oktober 1992 werd het landgoed Vilsteren door de werkgroep bezocht op verzoek van de Stichting tot behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen (PHB). Hierbij was gevraagd met name aandacht te besteden aan het landhuis (thans internaat) en haar directe omgeving met bomen, gazon, oude muren en een boomgaard. Met name aan het begin van de excursie en aan het eind werden de leukste vondsten gedaan. Na het parkeren van de auto’s bleken we te staan naast een tweetal oude walnoten. Deze werden dan ook minutieus aan een bryologisch onderzoek onderworpen. Het leverde o.a. Metzgeria furcata, Frullania dilatata, Orthotrichum lyelli, Tortula laevipila en Zygodon viridissimus op, soorten van basische schors die beter bekend zijn van populieren en iepen. De meeste van deze soorten zijn in Overijssel verre van algemeen, wellicht ook omdat zowel walnoten als iepen op de Overijsselse zandgronden weinig voorkomen.