Het ‘pq-netwerk’ van het IBN-DLO (het voormalige RIN) bestond uit ca. 150 rijtjes van 10 wegbomen verspreid door Nederland. Deze pq’s werden jaarlijks opgenomen van 1977 tot 1990. In deze periode daalde de SO2 concentratie sterk (van ±30 tot ±15 mg.m¯³), terwijl de NO2 concentratie licht steeg en de NH3 concentratie min of meer constant bleef. In de geobserveerde periode nam het gemiddeld aantal soorten per pq toe van ±11 tot ±18. Deze toename werd bijna volledig veroorzaakt door de toename van de nitrofiele soorten (meest Physcia en Xanthoria spp.). De gemiddelde bedekking nam significant toe voor de meeste soorten (waaronder alle algemene nitrofyten) en nam significant af voor slechts drie soorten (de acidofyten Lecanora conizaeoides, Hypogymnia physodes en Pseudevernia furfuracea).