De Lophozia s vormen een vrij lastige groep waarvan in Nederland ongeveer 9 soorten bekend zijn. Uit aangrenzende landen zijn diverse extra soorten bekend, die mogelijk deels ook in Nederland voorkomen. Na revisie van het omvangrijke (1300 exx.) materiaal bleek één soort, Lophozia porphyroleuca ten onrechte te zijn opgegeven. Aangezien de resultaten van het onderzoek integraal opgenomen worden in de levermosflora, volgen hieronder slechts enkele highlights van de gevonden verschilkenmerken en verspreidingen.