Op deze dag werd een tweetal gebieden bezocht ten westen van Zutphen. Het waren de landgoederen Empe te Voorst en Voorstonden te Brummen. Op verzoek van de Stichting Historische buitenplaatsen werd op beide landgoederen de blad- en levermosflora nader bekeken. De inventarisaties betroffen vnl. het direct aansluitende gebied rondom de landhuizen. Voor de excursie hadden zich een 18-tal deelnemers op de afgesproken plaatsen verzameld. Gezien de grootte van de groep werd deze op beide locaties in twee kleinere gesplitst. ’s Morgens werd het gebied van Empe onderzocht en na de lunchpauze begaf het gezelschap zich naar Voorstonden. Over het geheel genomen hebben de beide gebieden veel soorten gemeen. Naast enkele meer bijzondere soorten (zie hierna) zijn deze algemeen tot zeer algemeen. Ook het aantal aangetroffen soorten is niet uitgesproken hoog te noemen. In totaal werden 58 soorten bladen levermossen gevonden. Wel geeft de diversiteit aan dat er op relatief kleine oppervlakten verschillende milieutypen voorkomen; van stenig substraat tot min of meer zure zandige en humeuze basische bodems alsmede diverse (zoete!) boomsoorten zoals Esdoorn, fruitbomen en Es. De mossoorten die te verwachten waren zijn dan ook alle gevonden. Opgemerkt wordt dat er ongetwijfeld soorten over het hoofd zijn gezien.