In 1987 is een langlopend FFF-project gestart: Mossen Project Friesland, kortweg MPF. Het MPF beoogt om op termijn een atlas van de Friese mosflora samen te stellen aan de hand van inventarisaties, aanvullingen en literatuurgegevens. Jaarlijks wordt er door de coordinatoren van het project, beide ondergetekenden, een rapport uitgebracht over de vorderingen van het onderzoek. De rapporten 1 t/m 5, uitgebracht door de FFF en nog steeds voorradig, omvatten Zuid-Friesland, gelegen op de kaartbladen 15, 16 en 17.