Het is voor het eerst dat in Nederland een boek op de markt komt met kleurenfoto’s van korstmossen die alle in ons land voorkomen. Bovendien zijn alle opnamen gemaakt van Nederlands materiaal. Eerder verschenen in Nederland wel boeken over korstmossen met vele kleurenafbeeldingen zoals ’Elseviers gids van varens, mossen en korstmossen’ (1981) en ‘Grassen, varens, mossen en korstmossen’ Spectrum Natuurgids (1980) maar deze bevatten veel niet-Nederlandse soorten. Het eerstgenoemde boek behandelt circa 300 korstmossen van vooral Midden-, West- en Noord-Europa, maar een groot deel daarvan komt niet in Nederland voor. Dit geldt ook -zij het in mindere mate- voor de Spectrum Natuurgids waarvan de ca. 100 soorten die worden beschreven en afgebeeld, voorkomen in Groot-Brittannië. De nieuwe veldgids geeft beschrijvingen en afbeeldingen van uitsluitend algemene inheemse soorten. Het gaat om circa 120 soorten welke zowel de epifytische, saxicole als de terrestrische flora vertegenwoordigen. Enkele van de 120 soorten zijn niet gelicheniseerde schimmels die genoemd worden om mogelijke verwarring te voorkomen.