Pyrenocarpen zijn korstvormige, gewoonlijk onopvallende lichenen (en ascomyceten) die een gesloten vruchtlichaam hebben, een zogeheten perithecium. Sinds 1988 concentreert mijn onderzoek zich op deze groep, eerst in de vorm van een promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit van Utrecht, momenteel als een post-doc onderzoek aan het Centraalbureau voor Schimmelcultures in Baarn. Pyrenocarpen behoren tot de slechtst bekende licheengroepen, en daarom zijn de resultaten van een monografische bewerking soms onverwacht. In het kader van mijn promotieproject heb ik 11 nieuwe genera beschrevenen 21 nieuwe soorten. De meeste van deze soorten komen alleen in de tropen voor, waar ze deels niet zeldzaam zijn. Van de door mij geaccepteerde genera was minder dan een kwart al geaccepteerd én in dezelfde familie geplaatst door het als gezaghebbend geldende Systema Ascomycetum. Dit toont aan hoe weinig er werkelijk bekend was over deze groep. Inmiddels is het Systema Ascomycetum grotendeels aan mijn voorstellen tegemoet gekomen.