Door de vondst van vier Grimmia’s, die niet eerder voor ons land waren opgegeven: G. montana, G. orbicularis, G. ovalis en G. tergestina, werd enige jaren geleden mijn interesse gewekt voor dit genus. Het bleek al snel dat de gebruikelijke flora’s mij weinig verder konden helpen en ik was blij dat ik van Wim Rubers een Europese monografie mocht lenen. Dit werk, Monographie der Europäischen Grimmiaceen van Leopold Loeske (1865-1935), verscheen in 1930 en is niet meer verkrijgbaar. Bij het lezen van meer recente Grimmia studies, Deguchi (1978) en Cao & Vitt (1986), bleek dat Loeskes werk, hoewel nog bruikbaar, sterk verouderd was en ik besloot een nieuw Europees Grimmia boek te schrijven. Bij dertien Europese herbaria werd materiaal opgevraagd, resulterend in ± 2000 specimens. Daarnaast werden de meest belangrijke Europese berggebieden bezocht om Grimmia’s te verzamelen, in totaal eveneens zo’n 2000 speeimens. De resultaten van de studie zijn neergelegd in een Engelstalig boek met bovenstaande titel. Hierin worden 41 Grimmia soorten behandeld met daarnaast een drietal sterk aan Grimmia verwante soorten: Coscinodon cribrosus, C. humilis en Hydrogrimmia mollis. Na enkele meer algemene hoofdstukken is elke soort afgebeeld en volgens een vast stramien beschreven, daarnaast zijn van 32 soorten habitus kleurenfoto’s opgenomen. Van belang is een discussie per soort, waarbij wordt ingegaan op taxonomie, ecologie, geografie, morfologie en mogelijke verwarring met verwante taxa. Een uitvoerige sleutel maakt het mogelijk om de soorten op naam te brengen; echter, geziert de enorme variabiliteit van de meeste Grimmia’s, blijft het doornemen van de discussie raadzaam. Het boek is als IBNDLO uitgave versehenen bij Backhuys Publishers te Leiden. Als gevolg van een misverstand kon de uitgever de afgesproken prijs niet nakomen en in de meest recente catalogus van Flück-Wirth (Krypto News Nr. 49, Febr. 1996) staat het boek vermeld voor sFr. 91,20, wat nogal prijzig is. Bij mij zijn echter nog een tiental exemplaren verkrijgbaar met auteurskorting (40%), dus wie het eerst komt het eerst maalt. In één van de komende nummers van de Engelse Journal of Bryology, de Amerikaanse The Bryologist en het Finse Acta Botanica Fennica zal het boek worden besproken, hier alvast een tweetal reacties van enthousiaste bryologen: ’Je peux vous dire ma satisfaction et vous adresser mes compliments chaleureux, les descriptions et commentaires sont simples et précis’ (R.B. Pierrot). ’The book is delightful, has already been put to use, and I am sure will be a constant companion for the future’ (C.C. Townsend).