Voor me liggen drie tabellen getiteld: Voorlopige tabellen Beknopte blad- en levermosflora van Nederland, maart 1973. Algemene tabel door Wim D. Margadant. In maart 1976 verschijnt aflevering 2 onder redactie van Wim D. Margadant, nu met medewerking van Heinjo During. Het gaat om de Algemene tabellen Bladmossen. Aflevering 3 met de Geslachtstabellen verschijnt drie maanden later, juni 1976. Ze zijn het vervolg op de derde geheel herziene en vermeerderde druk van de Mossentabel 1959 (Drs. W.D. Margadant), een Determineertabel van de Nederlandse Blad- en Levermossen voornamelijk op grondslag van veldkenmerken.