Op zaterdag 18 oktober 1997 organiseerde de werkgroep een eendagsexcursie naar de Kaapse bossen bij Doorn. ’s Ochtends 10.00 uur hadden zich tien deelnemers verzameld bij het NS-station Driebergen-Zeist: Cor Broekman, Leen en Marian Duijve, Lucy Freese, Henk Greven, Henk Hopman, Jan en Hermi de Ruijter, Henk Schendstok en Margriet Vocks. De Kaapse bossen zijn van Natuurmonumenten en bestaan uit gemengd loofbos met Beuk, Zomereik, Amerikaanse eik, Tamme kastanje en Berk, afgewisseld met opstanden Grove den, Douglas en Lariks. Het terrein heeft het golvende karakter van de Utrechtse Heuvelrug met pleistocene zandruggen en een diepe grondwaterstand. In Tabel 1 zijn de soorten vermeld die werden aangetroffen.