Sinds 1987 is op het voormalig landgoed, nu stadspark, Schothorst in Amersfoort een centrum voor natuur- en milieu-educatie gevestigd. De activiteiten van het centrum zijn sterk gericht op voorlichting en educatie in het bijzonder via de scholen. In dit kader vindt er natuurontwikkeling plaats waarbij in uiteenlopende biotopen zoveel mogelijk variatie werd gecreëerd. Uiteraard wordt in een dergelijk gebied nogal wat natuur-getuinierd. Het totaal circa 20 ha grote gebied ligt grotendeels in km-blok 32-23-55 (coörd. 154/465). Het bestaat uit een dekzandhoogten en -laagten met bos, lanen, weilanden, meerdere gebouwen, diverse tuinen met o.a. vegetatietuin, fruittuin, insectentuin, moerasgebied en schraal grasland. Sinds 1996 heeft Leo de korstmossen geïnventariseerd. Hierbij werden 53 soorten korstmossen aangetroffen, waarvan Lecidella variegatula nieuw voor ons land was (Brand & Spier 1996).