On June 4 1998, the authors visited the private garden of Dr. E. Arnolds in de village of Holthe (Netherlands, prov. Drente). This three hectare garden contains a great diversity of habitats: sandy places, granite blocks, chalk grassland, and a large amount of bare soil. Eighty species of lichens are reported. Two species were found for the first time in the Netherlands: the lichen Thelocarpon herteri Lahm on bare soil; the algicolous fungus Epigloea renitens (Grummann) Doebbeler on soil and on faecies of Oryctolagus cuniculus. The rare Thelidium minutulum and Geisleria sychnogonioides were also found on soil. The difference between Thelocarpon superellum and T.herteri is discussed. The authors recognize these as distinct species. In aansluiting op een bezoek aan het herbarium te Wijster bezochten de auteurs op 4 juni 1998 de 5 ha grote achtertuin van dr. E. Arnolds te Holthe (gemeente Beilen). De tuin is een mini-natuurontwikkelingsproject, met een grote diversiteit aan biotopen: zandige plaatsen, kalkgrasland, kale keileembodem, oevers, graniet blokken, etc. Blijkbaar heeft de tuin niet alleen een sterke aantrekkingskracht op hogere planten (250 spontaan gevestigde wilde planten) en paddestoelen (meer dan 200 soorten), maar ook op korstmossen: na ruim vier uur intensief zoeken, ontstond een lijst met maar liefst tachtig soorten waarvan twee nieuw voor Nederland!