Buxbaumiella

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Bryologische en Lichenologische Werkgroep

R. Ketner-Oostra, L. van Tweel-Groot, & L.B. Sparrius. (2005). De lichenenrijke stuifzandvegetatie met IJslands mos aan de voet van de Lemelerberg (Ov.) in de periode 1965-2005. Buxbaumiella, 72(1), 48–59.