Buxbaumiella

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Bryologische en Lichenologische Werkgroep

R. van den Bosch, J. Kersten, & A. van der Pluijm. (2013). Hoge dichtheden van voorheen zeldzame epifyten in een jong eikenbos 'het Beestenveld' bij De Rips (M.-Br.). Buxbaumiella, 98(1), 15–27.