Vooral wat oudere vogelaars kenden de Geoorde Fuut heel lang als een schaarse wat grijzige wintergast, die maar weinig gemeen heeft met dezelfde vogel in het kleurige prachtkleed. Die opmerkelijke metamorfose heeft hij gemeenschappelijk met Dodaars, Roodhalsfuut, Kuifduiker en Fuut. Eenmaal in prachtkleed zijn ze alle buitengewoon fraai. Geoorde futen werden in oudere vogelboeken steevast schaarse tot zeer schaarse wintergasten genoemd. Intussen is er kennelijk zoveel in hun voordeel veranderd dat ze nu voorkomen als schaarse broedvogels. In goede gebieden, waarvan het Vogelmeer in de Kennemerduinen er kennelijk een is, hebben ze inmiddels een aantal geslaagde broedgevallen achter de rug in de afgelopen jaren. Elders in de duinen worden ze ook wel gesignaleerd, maar vreemd genoeg tot op heden niet in de AWD! Daar kwamen ze in de tachtiger jaren vooral in het Renbaanveld voor! Dat ze gezelschap van in kolonies broedende meeuwen of sterns opzoeken heeft alles te maken met hun veiligheidsstrategie voor nest en jongen. De eerste dagen na het uitkomen toeren de jongen op de rug van de ouders rond in die typisch gestreepte “boevenpakjes” van de fuutachtigen. CVD