Ze prijzen zijn inzet, zijn oog voor details en zijn streven naar kwaliteit. En ze zijn hem heel erkentelijk. Want 18 jaar de vaart in een verenigingsblad houden is een prestatie van jewelste. Te meer, omdat het periodiek ‘het cement van de vereniging’ is. Die loftuitingen komen van leden, die de afgelopen jaren intensief met vertrekkend Fitis-redacteur Ferdy Hieselaar hebben samengewerkt. “Hij heeft het fantastisch gedaan”, zegt voormalig voorzitter Coen Looij. “De Fitis is een visitekaartje van de club en hij heeft het blad heel goed neergezet. Ferdy is natuurlijk heel goed thuis in de vereniging en wist altijd wat voor onderzoeken er liepen. Daar sprong hij dan publicitair op in. En het lukte hem altijd om mensen te prikkelen iets voor het blad te schrijven.” Als voorzitter heeft hij zich nooit met de inhoud van de Fitis hoeven bemoeien. “Dat zat wel snor. Evenals de kwaliteit. Die staat buiten kijf. Het enige waar we het wel eens over hadden, was de tijdnood, wanneer een nummer weer eens af moest. Maar ook dat kwam altijd weer goed. Een pluim voor wat hij heeft gedaan.”