Majesteitelijk staan ze op hun nest, het koppel Ooievaars van Peter den Elzen. Het gebiedje aan de rand van Heemstede lijkt een plaatje uit het verleden. Hoog opgegroeid groen met veel riet, her en der een waterpartij en daartussen drie ooievaarsnesten, waaronder paarden grazen. Zestien jaar heeft Den Elzen gewerkt aan het realiseren van een eigen paradijsje pal voor zijn woonhuis. Nadat eerder al twee keer één jonge Ooievaar was uitgevlogen, smaakte hij dit jaar voor het eerst het genoegen twee jonge Ooievaars te zien uitvliegen. En dat allemaal midden in de Randstad en dichtbij de kust. Peter den Elzen woonde al een tijdje aan de Fazantenlaan, toen zijn collega’s van de afdeling Groenvoorziening van de gemeente Heemstede het rietlandje voor zijn woonhuis de jaarlijkse maaibeurt gaven. Het terrein werd schoongemaakt en er kwam een mede door Den Elzen aangebrachte schrikdraad afrastering, zodat het geschikt werd voor begrazing. Op dat moment bedacht Den Elzen dat het gebiedje in feite uitstekend geschikt was voor het plaatsen van wat ooievaarsnesten. Het voedselaanbod in de omgeving leek ruim voldoende en er was oostwaarts (fourageer)ruimte genoeg. Den Elzen was bovendien al langere tijd gefascineerd door de fokprogramma’s op meerdere plaatsen in het land, die de toen bijna verdwenen Ooievaar uiteindelijk weer een vaste plek in de Nederlandse natuur moesten geven. Omdat hij als medewerker van het gemeentelijk Energiebedrijf een goede ingang had bij de gemeente Heemstede kon hij zijn verzoek om op het landje een ooievaarsnest op te richten op de goede plek deponeren.