Dit jaar viert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) afdeling Haarlem en omstreken, ook wel genoemd Vereniging voor Veldbiologie, haar honderdjarig bestaan. Met deze mijlpaal wil het bestuur van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland de KNNV hartelijk gelukwensen. Dochter feliciteert moeder had ook boven dit stuk kunnen staan, want vijftig jaar geleden is de Vogelwerkgroep uit de KNNV afd. Haarlem e.o. voortgekomen. Sindsdien zijn de goede banden tussen de KNNV en de Vogelwerkgroep blijven bestaan. Op diverse fronten wordt samengewerkt: lezingen, excursies en natuurbescherming. Het laatste via de Stichting Zuid-Kennemerland Natuurlijk. Hier konden de KNNV en de Vogelwerkgroep elkaar goed aanvullen met hun inventarisaties en gelijke ideeën over de bescherming van het landschap van Zuid-Kennemerland.