Van 1966 t/m 1981 worden nu al de eerste waarnemingsdata van zomervogels in Zuid-Kennemerland verzameld en gepubliceerd in de Fitis. Het leek daarom een goed idee om de in de afgelopen 16 jaar verzamelde gegevens eens nader uit te werken. Dit gebeurt voornamelijk om te laten zien in welke periode een vogelsoort in Zuid-Kennemerland aankomt. Hiervoor was het nodig om een aantal aankomstdata samen te voegen. Ik heb daarom de maanden verdeeld in decades: 1 ste decade = 1e t/m 10e dag, 2 de decade = 11e t/m 20e dag, 3 de decade = 21e t/m de laatste dag. In de eerste kolom staat de vroegste datum vermeld van de afgelopen 16 jaar. In de tweede kolom staat de periode vermeld, waarbinnen de meeste data vallen, ik heb hiervoor de vroegste en de laatse data weggelaten. In de derde kolom staat vermeld hoevaak de soort in een bepaalde decade van de maand werd aangetroffen. (minimaal 4 x per decade)