Tijdens mijn rit naar mijn zeer geliefd vogelplasje in Kortenhoef, zag ik bij de ”slurfweg” tussen Amstelveen en Ouderkerk een grote witte vogel staan, rechts in het weiland. Ik kon niet stoppen, maar toen ik dat op de terugweg ca. 2½ uur later wel kon doen op een stukje weg in aanleg, zag ik dat mijn eerste vermoeden werd bevestigd. Een Lepelaar! Daar ik naar Kortenhoef was geweest om o. a. te filmen, schroefde ik mijn spullen in elkaar en stak tussen een eindeloze rij auto’s de weg over. Platalea leucorodia bleef rustig staan en ik dacht al het pleit te hebben gewonnen. Plotseling ging hij toch op de wieken en cirkelde geduldig boven mijn hoofd in het rond. Het was een grappig gezicht de vogel stil in de lucht te zien hangen, terwijl alleen de kop met de grote lepel heen en weer bewoog. Hij maakte een nieuwsgierige indruk, maar streek toch eniger honderden meters verder weer in het gras neer en was verder onbereikbaar. Ik wilde het dier niet verder verontrusten en ook anderen gelegenheid geven de lepelaar te observeren. Daarom heb ik tussen de files automobilisten, die niet onder de (auto) stoelen of banken staken, dat ze mij voor een soort Prikkebeen versleten, de aftocht geblazen.