Wederom zijn in 1969 voor de 13e maal (vanaf 1956) door de ”Vogelwerkgroep Haarlem” regelmatig waarnemingen verricht over het voorkomen van vogels in en om het Grote Vogelmeer. Opvallend was dit jaar de lage waterstand van het meer waardoor, en door de toenemende begroeiing, het meer vrijwel in twee gedeelten uiteen gevallen is.