Hoewel het broedseizoen 1969 met de maand april veel te koud begon, was de gemiddelde 1ste eidatum van de koolmezen slechts 2 dagen later dan in 1968 en wel 22 en 20 april, terwijl de pimpelmezen 25 april als gemiddelde 1ste eidatum hadden. Elk jaar mislukken er in Haarlem met zijn vele beuken en daardoor minder wint ervlinderrupsen tamelijk veel koolmeesbroedsels: in 1967 12, in 1968 15 en in 1969 13. Zoals uit de staat blijkt, waren de uitgevlogen jongen in 1969 groter in aantal dan in 1968 en was de eigenlijk ongewenste huismus afwezig.