Dit is het 27ste jaar, dat wij de vermeerdering van nuttige bosvogels bevorderen door middel van nestkasten. Ons pad ging dit jaar niet over rozen. Door baldadigheid werden 5 nestkasten geheel en 9 half vernield. Die 5 werden door nieuwe vervangen, terwijl de andere 9 hersteld werden. Het aantal bruikbare nestkasten liep dit seizoen terug van 126 tot 111. Hierdoor verminderde het aantal broedsels van 115 in 1968 tot 105. Bovendien werden er door eekhoorns 3 gebruikt als kraamkamer en 1 als slaapkamer. Gelukkig werd dit nadeel opgevangen door een groter aantal jongen per broedsel, waardoor het aantal uitgevlogen jongen slechts terugliep van 641 tot ongeveer 623. Toch begon het voorjaar met een koude aprilmaand, waardoor de eerste koolmeeseieren gemiddeld verschenen tussen 24 en 25 april tegen gemiddeld 22 april in ’68. Maar het weer was verder gunstiger. Ook was de meer dan mooie zomer gunstig voor de jongen na het uitvliegen en dat is voor de vogels een kritieke tijd. De oude vertrouwde eendelige ladder, die al in 1933 gebruikt word, om de nestkasten voor het eerst op te hangen, brak doormidden. Toevallig kon een tweedelige langere ladder van Haarlem, die daar vervangen was door een alluminiumladder, voorlopig gebruikt worden. Een nieuwe 2 delige 10-sports alluminiumladder is een wens voor 1970. Hoewel alle nestkasten opgehangen zijn in oninklimbare bomen, hangen ze eigenlijk iets te laag. Dit wordt nu geleidelijk veranderd bij elke gerepareerde of vernieuwde kast.