Met dit verslag heb ik het genoegen U voor het vierde achtereenvolgende jaar (1967-1970) het Grote Vogelmeer-verslag aan te bieden over het voorkomen van vogels in en rond het meer. De gegevens hiertoe zijn bijeengebracht door leden van de ”Vogelwerkgroep Haarlem” die al sinds 1956 de taak op zich hebben genomen het gehele jaar door regelmatig het meer te inventariseren. Zo zijn er in 1970 78x waarnemingen verricht.