Het jaar 1981 was een belangrijk jaar voor het Vogelrampenfonds. De stichting werd namelijk 25 jaar geleden -in de koude winter van 1956- opgericht. Aanvankelijk kwam het Vogelrampenfonds alleen in aktie als er sprake was van een grote vogelramp, zoals b.v. in de strenge winter van 1963. Later bleek, dat de vogels vrijwel elke dag onze hulp nodig hebben. Begin 1973 werd de kas achterin de Stadskweektuin in Haarlem in gebruik genomen, die nog steeds, zij het zeer gemoderniseerd, dienst doet als Vogelhospitaal.