De Vogel werkgroep Haarlem is ontstaan als een afdeling van de Landelijke Vogelwerkgroep van de Koninklijke Natuurhistorische Vereniging en de Ned. Jeugdbond voor Natuurstudie. Eerst iets over het ontstaan van deze vogelwerkgroep. In 1947 was de Heer P.B. Jansen uit Breda begonnen met een groepje enthousiaste vogelaars herfsttrekwaarnemingen te doen naar de trek van Vink en Spreeuw in de omgeving van de Westerschelde. In de volgende jaren is dit werk ook op andere plaatsen door hem en groepjes vogelaars uit de K.N.N.V. en de N.J.N. voortgezet, zodat gedurende een aantal jaren omstreeks half oktober werd waargenomen. Eerst slechts op één weekend, later breidde het onderzoek zich uit tot meerdere weekends. Door de samenwerking van verschillende groepen waarnemers, waarbij gegevens onderling werden uitgewisseld, ontstond het plan een werkgroep op te richten met het doel de vogeltrek en ook andere uitingen van het vogelleven te bestuderen. Deze werkgroep stond open voor alle leden der K.N.N.V. en N.J.N., maar ook voor niet-leden van beide organen. Weldra werd ook een blad uitgegeven ”De Tureluur”, waarin de waarnemingen openbaar gemaakt werden. In 1953 ging de Tureluur over naar ”Wiek en Sneb” dat het algemeen orgaan werd van de Landelijke Vogelwerkgroepen. In 1957 kreeg het de huidige naam van ”Het Vogeljaar” en werd op bredere basis uitgegeven met een eigen redaktie.