Jaarlijks staat voor SOVON Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland een bepaalde vogelsoort centraal in het kader van ‘het Jaar van...’. Voor 2009 is de keuze gevallen op de Visdief. Het is een leuke aansprekende stern, die behoorlijk bekend is bij veel vogelaars en die in grote delen van ons land voorkomt. Bovendien sluit de soort goed aan bij de kustcampagne (flyways) van Vogelbescherming Nederland. Zoals van de meeste soorten weten we van de Visdief al het een en ander, maar eigenlijk toch ook weer te weinig over het voorkomen van de soort en aspecten die fluctuaties in de populaties veroorzaken. Samen met vrijwilligers willen we proberen een aantal vragen te beantwoordden. Naast onder meer gerichte tellingen in (bestaande en nieuwe) kolonies willen we ook graag waarnemingen verzamelen van de eerste en de laatste Visdieven van het jaar.