2010 wordt het jaar van de Bruine Kiekendief. Van deze charismatische roofvogel is namelijk nog lang niet alles bekend. SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland organiseren daarom in samenwerking met de Werkgroep Roofvogels Nederland en de Werkgroep Grauwe Kiekendief komend jaar allerlei activiteiten om meer bekendheid te geven aan deze soort en zijn bescherming.