In oktober 1978 startte de Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland (SOVON) het vijf jaar durende vogelatlasproject voor winter-en trekvogels. Nog een paar maanden duurt dus nog het telwerk voor dit project, waaraan ook is deelgenomen door diverse leden van de Vogelwerkgroep Haarlem. Binnen het gebied van onze Vogelwerkgroep vallen (geheel of gedeeltelijk) 18 SOVON-blokken van 5x5 km, van de Zuidpier tot Langevelderslag en van Ruigoord bij het Noordzeekanaal tot in de Haarlemmermeerpolder. Een gebied met een grote gevarieerdheid van landschappen: een bijna 20 km lange kustlijn, de ver in zee gestoken pier bij IJmuiden, het jonge duin achter de Zeereep, het oude binnenduin 5 km landinwaarts, laagveenpolders met veeteelt, zware zeekleipolders met intensieve akkerbouw, de geulen en kanalen van de AW. duinen, het water van Noordzeekanaal en Ringvaart, bollenvelden, boerderijen, dorpen, de haven van IJmuiden, de stad Haarlem.