In de eerste plaats villen wij op deze manier de oprichting van de SVN vieren, en afscheid nemen van Vogelverkgroep Noordhollands Noorderkwartier. Wij willen dat doen door de aandacht te vestigen op de aktiviteiten van de vogelverkgroepen in Noord-Holland, de onderzoekprojekten die de vogelverkgroepen via de SVN gezamelijk ondernemen, en de kennis die daarmee wordt opgebouwd. Het verslag van de weidevogelinventarisaties die in ’78, ’79 en ’80 nog door VWG NHNK georganiseerd werden, heeft de vorm van een boekje gekregen, dat op deze dag gepresenteerd zal worden. Dat is een goede gelegenheid de problematiek van weidevogels en agrarische bedrijfsvoering in de Noordhollandse graslandgebieden te belichten. De heer De Jong zal dat doen met de problematiek van de weidevogelbescherming.