Na de leuke jubileum Big Day van afgelopen voorjaar, die uitgebreid beschreven is in Fitis nr. 2, vonden de organisatoren het tijd om een al lang bestaand plan ten uitvoer te brengen, een najaars Big Day. Onofficieel was dit dan ook een mooie afsluiter van het jubileumjaar. Eigenlijk waren diverse regiovogelaars al een tijdje benieuwd of in het najaar dezelfde aantallen op een dag gescoord konden worden als in het voorjaar. In het voorjaar kunnen op een dag ca. 120 soorten gezien worden en op een goede dag tot wel 140 soorten. Een snelle inventarisatie leverde op dat er toch wel 120-130 soorten op een goede dag te verwachten waren. Kon dit ook werkelijk gehaald worden? Tijd om dit proefondervindelijk te bewijzen. Daarom was het zaterdag 28 september zover: voor het eerst werd er in onze regio een najaars Big Day gehouden.