Het is bijna drie jaar geleden dat landelijk coördinator Kees Camphuysen (2000) op mijn verzoek een bijdrage aan de Fitis leverde over de tellingen van aangespoelde vogels op de Zuid-Kennemerlandse stranden. We wilden met het stuk ”hernieuwde interesse (..) wekken voor een langlopend, buitengewoon waardevol (landelijk) onderzoek, in de hoop dat ook dit kustgedeelte weer af en toe wordt bezocht door oplettende strandwandelaars.” Het leek te werken, want direct na verschijnen van Fitis 36(4) kreeg ik enkele enthousiaste aanmeldingen van mensen die wel wilden tellen. Daar bleef het helaas bij, zodat alle tellingen nog steeds door vrijwel dezelfde groep als voorgaande jaren worden uitgevoerd. In dit stuk wordt een overzicht van de resultaten van de afgelopen jaren gepresenteerd. Misschien worden nieuwe én oude tellers hierdoor gestimuleerd om eens een stukje strand af te zoeken.