Sinds 1987 worden meeuwen en sterns in de havens, in het industriegebied en op het sluizencomplex van IJmuiden geïnventariseerd. Vanaf 1995 en 1997 zijn daar respectievelijk het terrein van CORUS (voormalige Hoogovens) en de PEN te Velsen-Noord bijgekomen. Met de inventarisatie van 2000 beschikken we nu over een onafgebroken reeks van veertien jaar uit IJmuiden en een reeks van vier jaar over vrijwel de gehele IJmond. Het enige gebied waar geen gegevens van bekend zijn is het terrein van de papierfabriek te Velsen-Noord. Broeden is daar in 2000 wel weer waargenomen, onder andere op daken van gebouwen, maar exacte aantallen ontbreken. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van het aantal gevonden broedparen van meeuwen en sterns in de IJmond in 2000. Voor het overzicht van de ontwikkelingen in de periode 1995-1999 wordt verwezen naar Cottaar (2000).