In 1995 en 1996 werden wederom gegevens over broedende meeuwen in Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer verzameld. Vanaf 1987 is er nu een goed overzicht over het aantalsverloop van het aantal meeuwenbroedparen. Sinds 1995 wordt ook het Hoogovensterrein in Velsen-Noord bezocht om de aldaar broedende meeuwen te inventariseren, zodat een nog beter beeld ontstaat over de meeuwenpopulatie in het gehele IJmondgebied. Deze gegevens zijn echter niet meegenomen in dit artikel. Omdat sinds 1996 op meerdere plaatsen Visdieven broedend zijn aangetroffen zijn ook de sterns in dit verslag opgenomen.