Voor het elfde jaar in successie is Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer geïnventariseerd op het aantal broedparen van meeuwen. Doordat een lange reeks is ontstaan wordt een duidelijk overzicht verkregen over de ontwikkeling van het aantal meeuwenbroedparen in Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer. Mede is dit van belang omdat in onze regio de grootste op daken broedende kolonie meeuwen van Nederland voorkomt. Tevens is dit het derde jaar waarin ook sterns in deze inventarisatie worden betrokken.