De ontwikkeling van het aantal meeuwenbroedparen in Zuid-Kennemerland gaf in 1992 geen onverwachte gebeurtenissen te zien. De vestiging van meeuwen in het stedelijk gebied van Haarlem begint steeds meer vaste voet te krijgen. Territoriale paren worden uit verschillende wijken gemeld. De ontwikkelingen in de duinen geven een neerwaartse trend te zien. De aantallen nemen geleidelijk af, alleen in Duin & Kruidberg werd ten opzichte van 1991 een lichte toename van het aantal Zilvermeeuwen vastgesteld. De uitbreiding in IJmuiden gaat gestaag door. Vooral de op daken broedende meeuwen gaat het voor de wind. Totaal werden 521 paar Zilver- en 68 paar Kleine Mantelmeeuwen op daken broedend aangetroffen. De op de grond broedende Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen nemen ook hier weer langzaam in aantal toe.