In 1994 nam het aantal territoria van meeuwen in Zuid-Kennemerland wederom toe (tabel 2). De aantallen in de duinen komen steeds meer onder druk te staan, en het zal vermoedelijk niet lang meer duren voordat de duinen door de meeuwen verlaten zullen worden, al zullen enkele paren het blijven proberen. Feit blijft dat dit jaar een dieptepunt is gehaald wat betreft het aantal territoria. De aantallen in IJmuiden en Haarlem laten een ander beeld zien. De Kleine Mantelmeeuwen in IJmuiden namen toe tot 230 territoria (49 in 1991, 79 in 1992, 144 in 1993), waarvan 162 op daken. Het aantal Zilvermeeuwen in IJmuiden bleef nagenoeg stabiel (720 territoria, waarvan 654 op daken, dukdalven en steigers). De aantallen in Haarlem gaven ook een stijging van het aantal territoria te zien, vooral de aantallen in de Waarderpolder (Zilvermeeuw van 21-27 naar 39-45 territoria en Kleine Mantelmeeuw van 1-2 naar 3-5 territoria) . Het aantal Stormmeeuwen gaf in de duinen en IJmuiden een lichte daling te zien, terwijl er meer territoria in Haarlem werden gevonden.