In 1973 werd de ons, d.w.z. de heer en mevrouw Vlaanderen en ondergetekende, ter beschikking staande tijd (laatste week mei, eerste helft juni) benut om aanvullende kwantitatieve gegevens te verkrijgen, speciaal van die soorten, waarvoor genoemde tijd van het seizoen optimaal is. Anders dan in 1972 werden nu ook kwantitatieve gegevens van enkele nietzangvogels verzameld. Van de grote meeuwensoorten werden bovendien ook de aantallen buiten de infiltratiegebieden, dus in het gehele A.W.duinen-gebied bepaald.