Zoals reeds vermeld is het voorlopig verslag gebaseerd op onze gegevens tot en met 2 november. Daarna is op onze post nog waargenomen op 3 nov.: vrij sterke spreeuwentrek, ook trek uit zee richting zuid, en op 7 nov.: geringere spreeuwentrek, enige troepen gingen over zee richting ZW, geringe trek van andere soorten. Verder is er waargenomen op het weekeind 8 en 9 nov.. Er was toen trek van Spreeuwen, ± 600 in een uur in kleine troepen; op 8 nov. was er ook zeetrek van Spreeuwen zowel zeewaarts als vanuit zee en ook trokken er Spreeuwen terug langs de kust naar NNO 135 in 24 troepen. Aan die terugtrek deden ook een aantal kleinere vogelsoorten mee (wind ONO, kracht 3 à 4). Er was op die dagen nog flinke trek van Veldleeuweriken, enige trek van Kieviten, geringe trek van Vink, Keep, Graspieper, Lijsterachtigen, Pimpelmees, Koolmees, Torenvalk (2), Sperwer (1), Smelleken (1).