Al ergens in januari heeft de Pr-commissie zich gebogen over het organiseren van een publieksexcursie met als thema Nachtegalen. De gedachte daarachter was dat veel mensen met een basisbelangstelling voor vogels zeker gecharmeerd zijn van de welluidende zang der Nachtegalen en daarom graag zouden willen deelnemen aan een excursie van de Vogelwerkgroep. Besloten werd een wandeling uit te zetten en belangstellenden te wijzen op de jubelende klanken van de Nachtegaal, maar ook op de bezigheden van de Vogelwerkgroep. Een datum hadden we al snel: vrijdag 1 mei. Mooi na Koninginnedag en ruim genoeg in het nachtegalenseizoen om ervan verzekerd te zijn dat enkele exemplaren hun keel wijd open zouden zetten. Het was nog niet eenvoudig om een geschikte plek te vinden. Na ampel beraad, zoals dat heet, kozen we voor een wandeling over het Blinkertpad beginnend bij club M, dat gelegen is aan het fietspad Aerdenhout — Zandvoort en voorzien van een parkeerplaats. Hier kun je zelfs met veel mensen weinig verstoren.