Dit najaar moet in Nederland de nieuwe Flora- en Faunawet aangenomen worden. In deze wet wordt onder andere de bescherming van vogels geregeld. Vogelbescherming wil graag dat dit de best mogelijke wet voor vogels wordt. Aan de op dit moment bekende gedeeltes van het huidige wetsvoorstel mankeert echter nog heel wat. Daarom wil Vogelbescherming zelf een alternatief wetsvoorstel indienen met als belangrijkste onderwerpen: – alle vogels moeten beschermd worden; – geen jacht op vogels (alleen bij uiterste noodzaak bij schadebestrijding); – stoppen met rapen van Kievitseieren; – geen vangst van vogels uit de vrije natuur; – leefgebieden van vogels moeten veiliggesteld worden. Het waterdicht formuleren van wetteksten is echter werk voor juridische specialisten, die Vogelbescherming niet in dienst heeft. Het inhuren van deze specialisten kost veel geld. Vogelbescherming vraagt daarom om uw bijdrage aan een betere, voor de vogels zo belangrijke Flora- en Faunawet. U kunt geld storten op Postrekening 29213 van Vogelbescherming te Zeist.