Op de laatste bestuursvergadering, gehouden op 19 november, is het plan geopperd om een lijst op te stellen van aktiviteiten die binnen de mogelijkheden van onze Vogelwerkgroep zouden liggen. Deze lijst laten wij hieronder volgen. De bedoeling hiervan is na te gaan naar welke van de genoemde plannen het animo van onze leden uitgaat, U wordt danook gevraagd ons te laten weten voor welke punten u het meest belangstelling heeft. Ook nieuwe ideeën of toevoegingen worden gaarne door ons ingewacht. Aan de hand van de diverse reakties zal door ons een definitief en hopelijk zo gevarieerd mogelijk programma worden opgesteld, waarover u dan later beslist neer hoort.