Weinig gegevens zijn verzameld over trek, verspreiding, verhouding adult/ juveniel, etc. van de meeuwen. In Noord-Holland is nu, blijkens het blad ”De Pieper” van VWG Noordhollands Noorderkwartier, een uitgebreid onderzoek begonnen. Daarbij worden ook gegevens gevraagd over slaaptrek en slaapplaatsgedrag van meeuwen. Welkom zijn voorts losse, maar vooral regelmatige tellingen in bepaalde gebieden, alsmede broedgegevens (vooral van vroeger). Ook wordt gevraagd te letten op Stormmeeuwen die mogelijk op bouwland broeden.