Een aantal leden van de Vogelwerkgroep Haarlem nam, samen met ongeveer 70 andere tellers, in het weekeind van 20 en 21 november 1976 deel aan een goudplevierentelling in Noord-Holland. Deze maakte deel uit van een landelijke telling, georganiseerd door het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. In onze provincie werden ruim 96.000 goudplevieren tijdens de tellingen waargenomen. De landelijke telling beoogde een indruk te verkrijgen van de aantallen en de verspreiding van doortrekkende en pleisterende goudplevieren in ons land. Het weekeind van 20 en 21 november werd gekozen, omdat zich rond deze data vermoedelijk de meeste goudplevieren tijdens de najaarstrek in ons land bevinden.