Jaarverslag ’73/’74 bevestigt: A.W. duinen zijn uniek vogelgebied. De duinen zijn nog steeds een uniek stuk natuur, ondanks alle aanslagen die erop zijn gepleegd, ondanks alle bedreigingen waaraan ze ook vandaag de dag nog bloot staan. Tot deze konklusie komen de samenstellers van het onlangs verschenen jaarverslag 1973 en 1974 van de Vogelwerkgroep Haarlem over de Amsterdamse Waterleidingduinen. Het jaarverslag, samengesteld door H. Vader met medewerking van vele leden van de Vogelwerkgroep Haarlem, telt bijna 100 pagina’s. Slechts een greep uit deze schitterende hoeveelheid informatie is nogelijk op deze plaats. In de A.W. duinen werden in 1973 en 1974 totaal 217 soorten en ondersoorten waargenomen, waaronder zeldzame zoals Slechtvalk, Morinelplevier, Poelsnip, Grote Jager, Zwartkopmeeuw, Reuzenstern, Bijeneter, Buidelmees (ringvangst), Kortsnavelboomkruiper, Ortolaan en Appelvink. Voor de eerste maal in de A.W. duinen werd een Kleine Zilverreiger gezien. In ’73 waren 91 soorten broedvogel, in ’74 waren dat er 94. Als nieuwe broedsoort werd in 1974 de Grote Karekiet waargenomen.