In ”De Fitis” 1977/1 maakten wij melding van de resultaten van de goudplevierentelling die in het weekend van 20-21 november 1976 werd gehouden in Noord-Holland. Deze telling was onderdeel van een landelijke telling die plaats vond in de periode van 19-23 november 1976. Hiervan zijn thans de resultaten bekend. Ook zijn voor Noord-Holland inmiddels de gegevens bekend van de voorjaarstelling, gehouden op 2 en 3 april 1977. Het onderzoek naar de goudplevierentrek in dit land staat onder auspiciën van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. Diverse leden van de Vogelwerkgroep Haarlem verleenden hun medewerking door in onze omgeving te tellen. Bij de telling in november 1976 werden in ons land ruim 400.000 goudplevieren waargenomen. Daarvan vertoefde 80% in de provincies Groningen en Friesland en Noord- en Zuid-Holland. Hieruit blijkt reeds de voorkeur die de Goudplevier heeft voor open weidegebieden: 96% van de Goudplevieren werd op grasland waargenomen. Daaronder bevond zich in Friesland een groep van meer dan 10.000 eksemplaren.